top of page

Wat is Viam Dei?

Viam Dei is die spiritualiteitsbediening van die Ooskerk. Dit sluit in die Viam Dei kursus & program, Retreats en die Laudate diens ('n kontemplatiewe aanbiddingsgeleentheid).


Jy kan aanvanklik inskakel by ons jaarlange program en daarna verder die pad saam met ander gelowiges stap in 'n kleingroep. Viam Dei wil 'n ruimte bied waarbinne jy al meer bewus kan word van God in en om jou lewe, waarin jy geestelik kan groei deur meer en meer God se mens tussen ander te wees en waar jy op 'n diep vlak innerlik getransformeer kan word tot die nuwe mens wat ons reeds in Jesus Christus is. 


Kom stap saam die Viam Dei pad!

Jaar 1

Viam Dei is ‘n intensiewe geloofsgroei en spiritualiteitsontwikkelingsprogram wat ingebed is in die hart van die Evangelie van Jesus Christus, waarvan Op Pad (Jaar 1) die eerste been is. Soos die res van die program is Jaar 1 ingebed binne die kontemplatiewe teologie. Ons fokus onder andere op spirituele bewuswording (leer om God te sien in alles in my lewe), geestelike groei (leer om my verhouding met God uit te leef tussen ander en in die wêreld waar ek elke dag leef) en innerlike transformasie (leer die diep dimensies van myself ken en sien hoe God my gemaak het en wil transformeer om al meer sy mens te wees.) Ons beoefen bogenoemde aan die hand van spesifieke kontemplatiewe praktyke en geloofsdissiplines.

meer inligting...

Verder oppad (Kleingroepe)

Na afloop van Jaar 1 word jy aangemoedig om in te skakel by ‘n Viam Dei kleingroep waar ons saam met ander gelowiges weekliks bymekaarkom. Hier word die temas wat in Jaar 1 aangespreek is dieper ondersoek en meer in ons lewens geïnternaliseer om daaruit te lewe. Aan die hand van ‘n vasgestelde program fokus ons dieper op die drie aspekte van spirituele bewuswording, geestelike groei en innerlike transformasie. Jy moes reeds jaar 1 deurloop het om met hierdie been van die pad voort te gaan.

bottom of page