top of page

Viam Dei (Jaar 1)

Inskrywings vir 2024 is nou oop! Viam Dei begin op 13 Feb 2024.

Viam Dei Jaar 1 is ‘n intensiewe geloofsgroei & spirituele ontwikkelingsprogram.

Oor ongeveer 30 weke (skoolvakansies uitgesluit) staan ons stil by ‘n uitgebreide aantal temas in die kontemplatiewe spiritualiteit. Ons fokus op spirituele bewuswording en praktyke, geestelike groei en innerlike transformasie.

Wat kan jy verwag?

Jy kan verwag

• om uitgedaag te word oor hoe jy tans oor God dink

• om uitgedaag te word om te groei in kennis van

   jouself

• om aan insigte en praktyke blootgestel te word wat die

   ruimte skep waarbinne jy kan groei

• om nuwe perspektief te kry op die inhoud van jou

   geloof en op die Bybel as God se Woord

• om verras te word deur dit waarmee God in jou lewe

   besig is

Temas

Sommige van die temas wat hanteer word sluit in:

• Twee kante van die munt

• Godsbeeld

• Jesus se lewe as voorbeeld

• God se Gees as fontein van die lewe

• Fases in geloofsontwikkeling

• Die krag van eenvoud

• Bewustelikheid

• Kontemplatiewe lewenstyl

• Geloofsdissiplines

• Spiritualiteitstipes

• Kontemplatiewe gebed

• Die Bybel en spirituele formasie

• Onderskeiding

• Joernaal en Refleksie

• Die opstel van ‘n lewensreël

• Die Enneagram

• My lewensverhaal

• Oorbodige self/essensiële self

• Nader aan God se pad, nader aan God se hart

• Van geloofsgemeenskap na gemeenskap van gelowiges

• Die kuns van ontspanning

• “Stop doing work, start doing life”

• Die Donker Nag

• Spirituele begeleiding

Uitkoms

Uitkoms

Die uitkoms van dié jaar in jou lewe lê tussen jou en God. Ons is daarvan oortuig dat God graag wil hê dat alle mense in verhouding met Hom moet staan en voortdurend nader aan Hom moet groei. As jy jou oopstel vir die werk van God se Gees en jouself met

intensie aan hierdie pad oorgee, sal jy waarskynlik ontdek wat ons self ook elke dag ontdek: Hoe nader ek kom aan God se hart, hoe nader kom ek aan God se pad.

Wanneer vind Viam Dei plaas?

Wanneer

Daar is weekliks een geleentheid waarby jy kan inskakel:

Maandagaand 18:00 - 20:00, slegs by die Ooskerk

(Daar sal in 2024 geen Viam Dei op Dinsdagoggende of Aanlyn beskikbaar wees nie)

Tydens skoolvakansies neem ons ‘n ruskans.

Hoeveel kos dit?

Koste

Viam Dei is 'n jaarkursus:

Semester 1 - R1000 (betaalbaar met inskrywing)

Semester 2 - R1000 (betaalbaar teen einde Julie 2024)

(Indien jy nie die fooie kan bekostig nie, kan jy 'n persoonlike e-pos stuur aan marina@viamdei.com om dit te bespreek. Finansies moet nooit die rede wees waarom jy nie by Viam Dei kan aansluit nie.)

Hoe skryf ek in?

inskryf

Inskrywings vir 2024 is nou oop!

Inskrywings vind elektronies plaas en 'n semesterfooi van R1000 vir die eerste semester word verlang met hierdie inskrywing.

bottom of page