Retreat datums vir 2020

Betalings

Deposito van R500 per persoon is betaalbaar om jou plek te verseker -

Bankbesonderhede:

NG Kerk Pretoria-Oos

ABSA Hatfield (632005)

Tjekrekening 010 580 056

Verwysing: Retreat + Van

Stuur betalingsbewys asb na payments@viamdei.com.

 

Volle bedrag is betaalbaar 2 weke voor die retreat

 

Kansellasie beleid

Indien jy 4 weke voor die retreat kanselleer, sal jou deposito aan jou terug betaal word.

Indien jy minder as 4 weke voor die retreat kanselleer sal jou gelde slegs terug betaal word indien ‘n ander persoon die plek neem.

Begeleide Retreat 3: 13-15 Nov

(Besprekings open 1 Sept)

R1380 per persoon vir enkelakkommodasie/ R950 vir gedeelde kamer/ R760 vir slaaplokaal (deel met 2 ander)

Please reload