Via Vitae

Via Vitae is ‘n uniek geïntegreerde oefenprogram gefokus op algehele soepelheid, spiertonus, koördinasie, balans en ontspanningsoefeninge.

Hoekom Via Vitae?

Die vertrekpunt is bewuswording van die eenheid en harmonie tussen liggaam, siel en gees binne ‘n bewustelike leefwyse.

Hoe werk dit?

Elke sessie is ingebed binne die komtemplatiewe spiritualiteit.

Ons fokus telkens op ‘n spesifieke Skrifgedeelte en kontemplatiewe gebed aan die hand van musiek en Christensimbole.

Wat is dit?

Via Vitae is ‘n dankbare viering van die lewe in oorvloed wat vir ons beskikbaar is!

Ons oefen gees, siel en liggaam.

Hoeveel kos dit?

R500 per kwartaal vir 1 sessie per week, elke Dinsdag 8:30 - 9:30 by die Ooskerk

Hoe skryf ek in?

Bespreek jou plek by marita.roos@netactive.co.za