top of page

Viam Dei (On-the-go)

Tydens 2021 word die volgende kort kursusse van 4 weke elk aanlyn aangebied:

 

3 Mei – 24 Mei

Boustene van Spiritualiteit

12 Julie – 2 Augustus

Kontemplatiewe Geloofspraktyke

27 September -18 Oktober

‘n Bewustelike lewe

 

Koste:

R300 per blok
(betaling met inskrywing)

01

Boustene van Spiritualiteit

 • Spiritualiteitstipe

 • Godsbeeld

 • Wakker vir die werklikheid

 • Geloofspraktyke

02

Kontemplatiewe Geloofspraktyke

 • Stilte en afsondering

 • Kontemplatiewe Gebed

 • Lectio Divina

 • Onderskeiding en Dagrefleksie

03

‘n Bewustelike lewe

 • Leef in die hede

 • Leef Lig

 • Doller as kop-af

 • ‘n Heilige Rimte

Inskrywings open Aug
bottom of page