Viam Dei (On-the-go)

On-the-go is 'n inleiding tot die Viam Dei program en bestaan uit 5 blokke waarvoor jy vir elke blok apart kan inskryf.

 

Wanneer:

Dinsdae 19:00 (vir min of meer ‘n uur)

(Kinderoppasdiens beskikbaar)


 

Koste:

R300 per blok
(betaling met inskrywing)

01

LEEF BEWUSTELIK

19 FEB - 12 MRT

 • Leef in die hede

 • Besig, besig, besig

 • Eenvoud

 • God se Gees: Die begin van lewe

 • Nader aan God se hart, nader aan God se pad

02

SPIRITUALITEIT 101

7 - 28 MEI

 • Wat is spiritualiteit en die kontemplatiewe lewenstyl?

 • Hoe lyk my Godsbeeld?

 • Spiritualiteitstipes

 • Fases in Geloofsontwikkeling

03

KONTEMPLATIEWE GELOOFSPRAKTYKE

9 - 30 JULIE

 • Stilte en Afsondering

 • Geloofsdissiplines

 • Gebed van die Hart en Lectio Divina

 • Hoe lees ons die Bybel
  Prosesse van onderskeiding
  Die gebruik van ‘n joernaal