top of page

Viam Dei (On-the-go)

Tydens 2021 word die volgende kort kursusse van 4 weke elk aanlyn aangebied:

 

3 Mei – 24 Mei

Boustene van Spiritualiteit

12 Julie – 2 Augustus

Kontemplatiewe Geloofspraktyke

27 September -18 Oktober

‘n Bewustelike lewe

 

Koste:

R300 per blok
(betaling met inskrywing)

01

Boustene van Spiritualiteit

  • Spiritualiteitstipe

  • Godsbeeld

  • Wakker vir die werklikheid

  • Geloofspraktyke

02

Kontemplatiewe Geloofspraktyke

  • Stilte en afsondering

  • Kontemplatiewe Gebed

  • Lectio Divina

  • Onderskeiding en Dagrefleksie

03

‘n Bewustelike lewe

  • Leef in die hede

  • Leef Lig

  • Doller as kop-af

  • ‘n Heilige Rimte

Inskrywings open Aug
bottom of page